EN
logo2.svg
Proces

Architektura w swoim najgłębszym odbiorze wyzwala w jej odbiorcy unikalne i trudne do zidentyfikowania emocje. Swoją formą, materiałem, grą światła kreuje klimaty i nastroje. Pracę nad naszymi projektami zaczynamy od próby ich odnalezienia.

p3.jpg
Szkic

Intuicyjny zapis myśli. Swobodne poszukiwanie formy w kontekście miejsca, pierwsza analiza ujęć obiektu z bliskich i dalekich perspektyw. Wykonywany w prostych technikach, piórkiem, pisakiem lub jako collage. Będący bazą, inspiracją w dalszych pracach nad projektem.

p4.jpg
p5.jpg
Model koncepcyjny

Proces budowy modelu to synteza dalszych poszukiwań projektowych Swoista zabawa w poszukiwanie wzajemnych relacji brył w realnej przestrzeni. Nie chodzi w niej o prezentację ostatecznej formy budowli ale o próbę odnalezienia kompozycji odpowiadającej na ideę projektową.

p6.jpg
p7.jpg
p8.jpg
  
p9.jpg
Rysunek skalarny

Plany obiektu znajdują odniesienie do uwarunkowań formalnych i przestrzennych konkretnej lokalizacji, wymiarów działki, ukształtowania terenu, sąsiedztwa i kontekstu. Przekroje budowli obrazują najbardziej istotne zależności przestrzenne.

  

Rendering

Współczesne technologie CAD pozwalają stworzyć wizualną iluzję obiektu w jego otoczeniu a VR (virtual reality) pozwala na spacer wokół budynku i w jego wnętrzu.

p10.jpg