EN
logo2.svg

Biuro IMB ASYMETRIA powstało w roku 2002. Doświadczenia założycieli biura architektów Marka Borkowskiego, Witolda Gilewicza i Andrzeja Lipskiego oraz wszystkich naszych współpracowników z lat poprzedzających założenie biura aż do tej pory zaowocowały setkami zaprojektowanych budowli, nagradzanym konkursami architektonicznymi, wystawami naszych prac a w konsekwencji współpracą z wieloma polskimi i międzynarodowymi klientami w Polsce i za granicą.

o1.jpg
o2.jpg
o3.jpg

Architektura - zderzenie potrzeby piękna i estetyki z funkcją i konstrukcją budynku, witruwiańska triada, zawsze kreowana w kontekście społecznych i przestrzennych wymogów miasta, jego „genius loci” stanowi źródło naszych inspiracji i pomysłów.

o4.jpg
o5.jpg

Biuro swą siłę opiera na wiedzy doświadczonych, energii i kreatywności młodszych architektów.

o6.jpg
o7.jpg
o8.jpg

Choć naszą kolebką jest Kraków, to mamy również oddziały w Warszawie, Wrocławiu i Hamburgu.

o9.jpg

Dynamicznie rozwija się również nasz oddział projektowania wnętrz - Asymetria Interior.