About us - O nas

HISTORY

IMB Asymetria was created by the merging of IMB Atelier and L.G. Asymetria. The founders and partners are the architects: Marek Borkowski, Witold Gilewicz, Andrzej Lipski. Their experience working both within Poland and abroad has resulted in a professional approach to the client and the highest level of design services. In just few years IMB Asymetria has become one of the largest and most successful architectural practices in Poland. Since 1999 IMB Asymetria has also been a funding member of European Architects Alliance which links prestigious architectural practices from Western European countries.

PHILOSOPHY

The fundamental approach of the practice is characterised by: • the highest design quality, proved by its success in winning a number of architectural competitions, • understanding the clients’ needs and expectations, • use of the most advanced technology, • awareness of environmental issues. This philosophy has resulted in our practice obtaining commissions from major international companies, for whom we offer full range of design services. In the early design stage every project is studied and discussed internally in great detail, in order to make sure that we propose the best design solution. All the ideas proposed are examined at every design stage, either by using 3D computer renderings or by building physical working models. All these strategies allow us to check design relationship and the dialogue with the building with its surroundings.

METHODOLOGY

We introduced the strategy that all projects are divided into component tasks and each of these is then given to dedicated teams with specific qualifications to deal with. The choice of the team guarantees the most effective design result. All design works in progress is presented to the whole office staff for internal criticisms and comment in order to achieve the best concept and the optimum technical solution. Constant cooperation with the best engineering practices provides the highest quality of design approach. IMB Asymetria is fully computerised and fully equipped to produce all technical documentation and all graphic and presentation materials in-house. The archive systems for folders and drawings allows quick access for any authorised architect via the internal network. Our daily routine is to exchange drawings and flies via internet connections using our own server. Special internet link gives us a very quick access to the internet and very fast transmission of the materials.

THE SCOPE

IMB Asymetria offers full range of design services including architectural design, urban design and masterplanning, interior design and landscape design. We also provide design coordination for every project from the concept design stage until the final completion on site. In our office we have professional teams of architects specialised in particular design fields: commercial building, shopping centres, hotels, leisure complexes, offices, housing, public buildings, industrial buildings and churches.
 
HISTORIA

IMB Asymetria powstała w wyniku połączenia biur architektonicznych IMB Atelier i L. G. Asymetria. Założycielami i partnerami są architekci: Andrzej Lipski, Witold Gilewicz, Marek Borkowski. Doświadczenie w pracy w Polsce jak i za granicą zaowocowały profesjonalnym podejściem do klienta i najwyższym standardem oferowanych usług projektowych. Prowadzone i założone przez nich Biuro Architektoniczne IMB Asymetria w ciągu kilku lat działalności stało się jednym z największych i najbardziej renomowanych firm architektonicznych w Polsce. Od roku 1999 również Biuro jest członkiem –założycielem Europejskiego Konsorcjum Biur Architektonicznych zrzeszających prestiżowe biura z krajów Europy Zachodniej.

FILOZOFIA

Wysoka jakość architektury potwierdzona, wygranymi konkursami architektonicznymi, dialog z klientem oraz umiejętność zaspakajania jego oczekiwań, stosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych oraz troska o środowisko naturalne, to cechy charakteryzujące pracę naszego biura. Wszystkie te elementy przyczyniły się do tego, że naszymi klientami są znaczące firmy i koncerny, dla których oferujemy pełny wachlarz usług projektowych. Każdy projekt poddawany jest wnikliwym studiom w celu znalezienia optymalnych rozwiązań projektowych. W/w rezultaty sprawdzane na wielu etapach powstawania koncepcji zarówno w formie komputerowych wizualizacji 3D i na roboczych modelach sprawdzających wzajemne relacje proponowanych form w kontekście otoczenia.

METODOLOGIA

W firmie IMB Asymetria istnieje zasada podziału tematów na poszczególne grupy tematyczne opracowane przez wydzielone wyspecjalizowane zespoły. Zastosowane kryteria członków zespołu zapewniają najbardziej efektywne wykonanie postawionego zadania. Wykonywane projekty są prezentowane na forum Biura w celu zoptymalizowania przyjętych koncepcji i rozwiązań technicznych. Stała współpraca z renomowanymi biurami technicznymi zapewnia wysoką jakość kompleksowych rozwiązań. IMB Asymetria jest w pełni skomputeryzowana i posiada rozbudowane zaplecze do produkcji dokumentacji technicznej i materiałów graficznych. Przyjęty sposób / system obsługi plików i archiwizacji danych pozwala na szybki dostęp poprzez sieć każdego uprawnionego projektanta do określonego pliku czy rysunku. Współpracując z zagranicznymi partnerami codzienną praktyką jest wymienianie informacji drogą elektroniczną i korzystanie z serwera. Sztywne łącze i własny serwer pozwala na bardzo szybki dostęp do internetu i bezproblemową transmisję nawet dużych plików.

ZAKRES

W IMB Asymetrii oferujemy pełny zakres usług projektowych w zakresie projektowania architektonicznego, urbanistycznego, projektowania wnętrz oraz architektury krajobrazu. Prowadzimy również koordynację międzybranżową każdego projektu od etapu koncepcji do zakończenia procesu realizacji obiektu na budowie. W ramach projektowania architektonicznego posiadamy w pełni profesjonalne, wyspecjalizowane zespoły do realizacji poszczególnych tematów jak obiekty komercyjne (centra handlowe, hotele, rekreacja, biura), budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe, budynki przemysłowe, budynki sakralne.
 
VISION TURNS INTO REALITYEUROPEAN ARCHITECTS ALLIANCE
 
Since 1999 IMB Asymetria is a member of European Architects Alliance which links prestigious architectural practices from Western European countries.